Kiswahili ni Lugha ya kibantu; inatumika kama lugha ya taifa au rasmi katika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki na Kati kama vile Tanzania, DRC, Kenya, Burundi, Rwanda na Uganda. Hadi hivi sasa lugha ya Kiswahili inakadiriwa kuzungumzwa na watu zaidi ya milioni 60 duniani kote. Mataifa mengine ya Afrika yanayozungumza Kiswahili ni pamoja na Comoro, Zambia, Malawi na Msumbiji. Kiswahili pia kinazungumzwa katika baadhi ya nchi za Kiarabu kama vile Yemen, UAE n.k
 
Bonyeza vitufe hapo chini ili uweze kusoma bure.

     

Share This Article

FORM 1, FORM 2, FORM 3 & FORM 4

    Biology is derived from two Greek words, that is, bios which means life and logos or logia w ...

FORM 1, FORM 2, FORM 3 & FORM 4

  Chemistry is a branch of physical science that studies the composition, structure, propertie ...

Random Post

FORM 1, FORM 2, FORM 3 & FORM 4

FORM 1, FORM 2, FORM 3 & FORM 4

Bookkeeping is the recording, on a day-to-day basis, of the financial transactions and information p ...

FORM 1, FORM 2, FORM 3 & FORM 4

Bookkeeping is the recording, on a day-to-day basis, of the financial transactions and information p ...